Morpho Design - zaprojektuj nowy wygląd swojego urządzenia

REGULAMIN

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie MorphoSkins.pl. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Klienta wiążące w chwili dokonania przez niego zakupów w Sklepie. 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
1. 1. Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem MorphoSkins.pl  oraz MorphoSkins.com, zwanego dalej Sklepem, jest firma MORPHO Paweł Laskowski, ul. Wandy Rutkiewicz 6/3, 50-571 Wrocław, NIP 612-159-24-80, REGON 021834105, zwany dalej „MORPHO SKINS”
1.2. MORPHO SKINS jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i figuruje na paragonie lub fakturze VAT jako sprzedawca zamówionych przez Klienta Produktów.
1.3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w nim warunków i kosztów dostawy.
1.4. Klientem określa się osobę lub firmę/instytucję, która wypełniła formularz zamówienia. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie, natomiast osoby niepełnoletnie mogą dokonywać zamówień wyłącznie pod nadzorem i za zgodą rodziców.

1.5. Produktem określa się naklejkę (inaczej: skin, skórka) wykonaną na zamówienie, w rozmiarach bądź to określonych przez kształt modelu sprzętu prezentowanego na stronach Sklepu, bądź wyspecyfikowanych przez Klienta w odpowiednich formularzach. Naklejka posiada grafikę (zdjęcie) bądź to wybraną przez Klienta z zasobów Sklepu, bądź grafikę własną Klienta. Standardowo MORPHO SKINS wykonuje naklejki na laptopy, naklejki na telefony, naklejki na tablety i czytniki e-booków, naklejki na konsole oraz pady do gier komputerowych.

1.6. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych opisane są w dokumencie „Polityka prywatności”, dostępnym na stronach internetowych sklepu.


2. OFERTA SKLEPU 
2.1. Zaprezentowane Produkty w Sklepie są niewiążącym zaproszeniem Klienta do złożenia zamówienia w Sklepie i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu, Klient wyraża wolę otrzymania oferty sprzedaży.  Poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia emailem przez Sklep , oferta staje się wiążąca. 

2.2. Oferta Sklepu nie jest ograniczona terytorialnie.

2.3. Z uwagi na charakter transmisji danych przez Internet, Sklep nie może zagwarantować ciągłości prezentacji oferty i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w jej dostępności. 
2.4. Ilość Produktów oferowanych w Sklepie jest zmienna, a większość z nich wykonywanych jest na zamówienie.

2.5. Sklep umożliwia samodzielną kreację Produktu z wykorzystaniem zdjęć i grafik własnych Klienta.

2.6. Minimalne wymagania odnośnie własnych zdjęć i grafik klienta są zmienne w zależności od wielkości urządzenia. Dlatego po "załadowaniu” zdjęcia w Strefie Kreacji i zamówieniu, w przypadku stwierdzenia zbyt niskiej jakości Sklep zastrzega sobie prawo kontaktu z Klientem z prośbą o dostarczenie zdjęcia o wyższych parametrach (wielkość i/lub rozdzielczość)

2.7. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania zmian asortymentu i cen towarów bez podania przyczyny. 
2.8. Ilość produktów objętych promocją w Sklepie jest ograniczona. Sprzedaż tych produktów realizowana jest na podstawie kolejności zamówień aż do wyczerpania oferty promocyjnej chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej.
2.9. MORPHO SKINS dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w nim zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami. Ze względu na ograniczone możliwości odzwierciedlenia rzeczywistego koloru za pośrednictwem Internetu oraz z uwagi na różnice w ustawieniach monitorów użytkowników, przedstawione odcienie kolorów grafik należy traktować jako przybliżone. MORPHO SKINS nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność barw (odcieni, kontrastu, jasności, etc.) pomiędzy rzeczywistą barwą Produktu, a obrazem z monitora.

3. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, PŁATNOŚCI
3.1. Zamówienia na Produkty są przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

3.2. Zamówienie jest uznane za ważne tylko wówczas, jeśli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Klienta i wysłany do firmy MORPHO SKINS przy wykorzystaniu mechanizmów zawartych na stronach Sklepu. 
3.3. Sklep weryfikuje poprawność zamówienia i na podany podczas rejestracji adres e-mail, wysyła Klientowi potwierdzenie pozytywnej weryfikacji zamówienia.

3.4. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji zawartych w formularzu zamówienia, utrudniających wykonanie zamówienia (jak np. brak lub niekompletność danych osobowych Klienta, danych do wysyłki, niejasność co do wyboru przez Klienta Produktu, etc.), Sklep podejmie próby kontaktu z klientem i w razie braku możliwości skontaktowania się, zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zmówienia, informując o tym niezwłocznie klienta za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.  W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

3.5. Wprowadzenie korekty do swojego zamówienia oraz jego anulowanie mogą być dokonane przez Klienta do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W wypadku opłaconego zamówienia, które Klient anuluje przed otrzymaniem potwierdzenia, Sklep zwraca wpłacone przez Klienta pieniądze.

3.6. Klienci za zamówione Produkty mogą zapłacić wybierając jedną z form płatności prezentowanych aktualnie na stronach Sklepu.

3.7. Kwota do zapłaty składa się z ceny Produktu oraz kosztów wysyłki wskazanych w koszyku z zamówieniem. Koszty wysyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

- wysyłka listem poleconym priorytetowym (Poczta Polska) – 8 zł.

- wysyłka kurierem (DHL lub UPS) – 20 zł

- odbiór osobisty we Wrocławiu – 0 zł (adres grzecznościowy jak w p. 4.3. regulaminu)

3.8. Po odnotowaniu wpłaty należności Sklep wysyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, w którym określa termin wykonania i wysyłki zamówionych Produktów.

3.9. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia wpłaty na konto Sklepu z banku lub systemu obsługującego płatności Sklepu. MORPHO SKINS dokłada jednak wszelkich starań, aby przystąpić do realizacji niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty.

3.10. Zamówienie zostaje anulowane w przypadku braku wpływu środków na konto w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia jego złożenia.
3.11. Czas realizacji zamówienia w Sklepie wynosi od 2 do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie.

3.12. W przypadku większych zamówień i/lub indywidualnych ustaleń, Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w innym czasie niż określony w p. 3.10 (po uprzednim poinformowaniu Klienta drogą e-mail). 
3.13. Wszystkie Produkty pozostają własnością MORPHO SKINS aż do momentu całkowitej wpłaty przez Klienta kwoty ceny za Produkt powiększonej o koszt przesyłki.

 

4. DOSTAWY i ODBIÓR

4.1. Na terenie Polski dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich DHL oraz UPS.

4.2.. Szczegółowe zasady dostawy określają regulaminy firm realizujących dostawę.

4.3. Towar można odebrać osobiście we Wrocławiu od poniedziałku do piątku od 9:30 do 17:00, wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym (608645718) pod adresem ul. Vivaldiego 42/8, Wrocław

4.4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub niedostarczenie przesyłki spowodowane:

- błędnym adresem podanym przez klienta

- ewentualnym niewywiązaniem się ze zobowiązań firm realizujących dostawę.

4.5. Przed odebraniem przesyłki, w obecności pracownika poczty lub firmy kurierskiej, należy sprawdzić stan opakowania. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub otwierania nie należy jej przyjmować, a w obecności dostawcy sporządzić odpowiedni protokół zgodny z przepisami firmy dostarczającej przesyłkę. W przeciwnym razie reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru podczas transportu nie będą przyjmowane. 
4.6. Wszelkiego rodzaju opóźnienia w dostawie, niezgodność z zamówieniem, a także szkody powstałe w czasie transportu, Klient powinien zgłaszać Sklepowi. 

4.7. W przypadku zdarzenia opisanego w p. 4.6. oraz zagubienia przesyłki, Sklep przystępuje do procedury reklamacyjnej zgodnie z regulaminami firm realizujących dostawę.
4.8. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Sklep, Klient zostanie obciążony ewentualnymi kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki.

4.9. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy. Po tym okresie zawartość przesyłki ulega przepadkowi na rzecz Sklepu.

 

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, TREŚCI NIEDOZWOLONE

5.1. Wszystkie materiały graficzne (zdjęcia, grafiki) prezentowane w Sklepie są własnością ich autorów, a MORPHO SKINS posiada licencję na ich wykorzystywanie. Wszelkie prawa do tych materiałów, w szczególności prawa własności intelektualnej, należą do ich właścicieli.

5.2. Zabronione jest wykorzystywanie prezentowanych materiałów, w szczególności kopiowanie i publikowanie w celach komercyjnych, w zmienionej i niezmienionej formie. Naruszenie tego zakazu może być karane zgodnie z prawem autorskim i skutkować będzie odpowiedzialnością na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz ochrony dóbr osobistych.

5.3. Serwis zawiera zdjęcia oraz teksty będące własnością MORPHO SKINS. Są one chronione prawami autorskimi. W przypadku chęci wykorzystania jakichkolwiek materiałów, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Każda zgoda musi być przedstawiona przez MORPHO SKINS na piśmie.

5.4. Składając zamówienie na Produkt wykorzystujący materiały własne i/lub wprowadzając własny tekst, Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych materiałów i zapewnia, że wolne są one od praw jakichkolwiek osób trzecich. Wyłączną odpowiedzialność oraz koszty ewentualnych naruszeń praw autorskich, dóbr osobistych lub praw do nazw i znaków towarowych poniesie w całości Klient.

5.5. Prawidłowo złożone zamówienie nie wywołuje po stronie MORPHO SKINS jakichkolwiek obowiązków związanych z wykorzystanymi przez Klienta materiałami.

5.6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Klientów treści niedozwolonych oraz materiałów należących do osób trzecich, do wykorzystywania których Klient nie posiada zgody, odpowiedniej licencji lub praw autorskich.

5.7. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeśli wykorzystywane przez Klienta materiały zdjęciowe lub graficzne zawierają treści niedozwolone, a w szczególności: pornograficzne, propagujące rasizm, nazizm, faszyzm lub dyskryminację. W przypadku anulacji Klient zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową.

5.8. W przypadku powiadomienia Sklepu o naruszeniu przez Klienta praw osoby trzeciej Sklep zastrzega sobie możliwość udostępnienia danych Klienta w celu zaprzestania naruszania tych praw.

 

6. REZYGNACJA

6.1. Zgodnie z obowiązującym prawem, z zastrzeżeniem podpunktu ( 6.3.), Klient ma prawo w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki, przesłać oświadczenie o zwrocie towaru wraz z numerem konta bankowego, na który dokonany ma być zwrot zapłaconej kwoty i w ciągu 14 dni od daty zakupu zwrócić zakupiony Produkt. Wówczas jednak zwracany produkt powinien być kompletny, nieuszkodzony i bez śladów użytkowania. Towar należy odesłać na własny koszt Klienta, na adres: Morpho, ul. Wandy Rutkiewicz 6/3, 50-571 Wrocław, z dopiskiem „MORPHO SKINS – ZWROT”

6.2. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

6.3.Zapisy punktu (6.1.) nie mają zastosowania dla Produktów opracowanych wg specyfikacji Klienta (naklejka na konkretny model urządzenia z wybraną grafiką Sklepu) oraz będących wynikiem samodzielnej kreacji Klienta w Strefie Kreacji (naklejka z grafiki powierzonej przez Klienta), a także jeśli wymiary produktu zostały określone przez Klienta. Powyższe ograniczenie wynika  ze znikomej oraz braku powtarzalności specyfikowanych produktów (wzór grafiki/model urządzenia), zgodnie z Dz.U. nr 22, poz. 271

 

7. REKLAMACJE I ZWROTY

7.1. Każdy Produkt kupiony w Sklepie podlega reklamacji jeśli stwierdza się w nim wady, stanowiące o jego niezgodności z umową i nie wynikające z niewłaściwego użytkowania towaru.

7.2.   Reklamację można złożyć wyłącznie drogą pocztową. Towar wraz z pisemnym uzasadnieniem i opisem reklamowanych wad, a także dokumentem potwierdzającym zakup (paragon lub faktura VAT) należy wysłać listem poleconym na adres Sklepu, z dopiskiem „Reklamacja”.   

7.3. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji skutkuje odesłaniem na koszt MORPHO SKINS do Klienta pełnowartościowego (naprawiony lub nowy) towaru w ciągu maksymalnie 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego Produktu do siedziby firmy, a jeśli okaże się to niemożliwe, Sklep zwróci pełną kwotę na wskazany przez klienta rachunek bankowy. 

7.4. Nie uwzględnienie reklamacji skutkuje odesłaniem towaru wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

7.5. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Klienta, naturalne zużycie Produktu, a także użycie niezgodne z przeznaczeniem.

7.6. Podstawą reklamacji nie mogą być ewentualne różnice w odcieniach kolorów widzianych przez Klienta na monitorze komputera, a rzeczywistymi odcieniami na Produkcie, zgodnie z pkt. 2.9.

7.7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w urządzeniach elektronicznych, na które Klient aplikuje, lub z których usuwa Produkty. Produkty są zaprojektowane tak, aby chroniły urządzenia nie wprowadzając żadnych zmian w ich budowie i funkcjonalności.


8. CENY

8.1. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny zawierają podatek 23% VAT. Cena prezentowana przy danym produkcie jest dla Klienta wiążąca i ostateczna w momencie złożenia zamówienia

8.2. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia

8.3. Do ceny towaru należy doliczyć koszty związane z wysyłką, prezentowane w koszyku z zamówieniem.

8.4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów bez podania przyczyny.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane na niniejszej stronie internetowej. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia. 

Regulamin

Jak oklejać
Obejrzyj film

Nowe grafiki
Sprawdź na swoim urządzeniu

Japan Water Flowers Rabbit

GALERIA
Zobacz odmieniony sprzęt Klientów

Okazje Konkursy
aktualnie 2 PROMOCJE

Dla FIRM
Zobacz naszą ofertę

Folie na ekran
Sprawdź folie ochronne i prywatyzujące