Morpho Design - zaprojektuj nowy wygląd swojego urządzenia

Dane zbierane przez serwis internetowy


Dane zbierane podczas rejestracji

1.    Klient rejestrując się w serwisie Internetowym podaje swoje dane dobrowolnie.
2.    Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania,  adres e-mail, telefon kontaktowy
3.    W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

Dane zbierane automatycznie

1.    Podczas wizyty Klienta na stronie serwisu Internetowego automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”)1, system „Google Analytics”2 lub narzędzia Stat243
2.    Sklep Internetowy zbiera również dane Klientów, takie jak adres e-mail, dane adresu IP, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej i Sklepu Internetowego.

Wykorzystywanie danych przez Sklep internetowy

4.    Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w serwisie Internetowym oraz w celu realizacji zamówienia.
5.    Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.
6.    Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorom płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne, w celu realizacji zamówienia.
7.    Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.
8.    Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie serwisu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron serwisu Internetowego.
9.    Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze do produktów, mogą zostać użyte w celu promocji serwisu Internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Podobnie w celu promocji serwisu internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego mogą zostać użyte komentarze Klientów.
10.    Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta z serwisem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytanie Klienta.
11.    Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.
Za zgodą Klienta dane wykorzystywane są w celach marketingowych.

Zmiana danych

12.    Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
13.    Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie serwisu Internetowego.
Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

Usuniecie konta

Klient, który założył konto w serwisie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do serwisu internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

Zabezpieczenie danych

14.    Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.

Zmiana Polityki Prywatności

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci serwisu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.

Polityka prywatności

Jak oklejać
Obejrzyj film

Nowe grafiki
Sprawdź na swoim urządzeniu

Japan Water Flowers Rabbit

GALERIA
Zobacz odmieniony sprzęt Klientów

Okazje Konkursy
aktualnie 2 PROMOCJE

Dla FIRM
Zobacz naszą ofertę

Folie na ekran
Sprawdź folie ochronne i prywatyzujące